Stad en Lande is decennia actief geweest als beheerder voor diverse eigenaren.
Vanwege de verkoop van de panden door de eigenaren heeft Stad en Lande besloten om haar activiteiten te beëindigen.
Om die reden treft u op deze website geen verdere informatie meer aan.