Huurdersinformatie

Huurbetaling

Zoals beschreven in uw huurcontract dient de huur vóór of uiterlijk op de eerste dag van de desbetreffende betaalperiode (meestal een maand) in ons bezit te zijn. Houdt u daarbij rekening met de verwerkingstermijn van de bank.

Contante betalingen worden alleen bij uitzondering door ons geaccepteerd. In dit geval wordt €11,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wilt u helemaal geen omkijken meer hebben naar de huurbetaling, dan kunt u ons machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u doen door een machtigingskaart bij ons aan te vragen. De huur wordt dan de eerste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat u voldoende saldo heeft.

Betalingsproblemen
Het kan voorkomen dat u een keer de huur niet op tijd kunt betalen. Wij verzoeken u dringend om in zo’n geval direct contact met ons op te nemen en niet te wachten op aanmaningen. Hoe eerder wij hiervan op de hoogte zijn, hoe beter we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Medehuurderschap

Als u samenwoont met uw partner, kunt u voor hem/haar het medehuurderschap aanvragen. Uw partner is automatisch medehuurder wanneer u met elkaar getrouwd bent of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap.

Is dit niet het geval, dan kan een bewoner pas als medehuurder worden geaccepteerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De aspirant-medehuurder moet gedurende ten minste twee jaar in de woonruimte zijn hoofdverblijf hebben en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben.
  • Het verzoek mag niet de bedoeling hebben om de aspirant-medehuurder op korte termijn als enige huurder de woning te laten huren.
  • De aspirant-medehuurder dient vanuit financieel oogpunt voldoende waarborg te bieden voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.

Voor dit verzoek dienen kopieën van officiële stukken (trouwakte, uittreksel Gemeentelijke basisadministratie, loonstrook, etc.) te worden getoond. Bewoners die (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen worden door ons als medebewoner gezien.

Overlast

Overlast van buren kan helaas voorkomen. Gelukkig zijn veel vormen van overlast op een eenvoudige manier op te lossen. Wij vertellen u graag wat u kunt doen in geval van overlast én wat u kunt doen om zelf geen overlast te veroorzaken.

Opzeggen

Als u de huur wilt opzeggen dan dient u de overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen. Dit is meestal één kalendermaand. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren en de brief moet worden ondertekend door alle (mede)huurder(s). Vermeldt in de brief duidelijk de opzegdatum, uw oude en nieuwe adres alsmede de telefoonnummers waarop u bereikbaar bent.

In principe moet u de brief aangetekend verzenden maar dit is wat ons betreft niet noodzakelijk. De ontvangst van uw opzegging wordt door ons altijd schriftelijk bevestigd; als u deze brief niet binnen enkele dagen hebt ontvangen, neem dan direct contact met ons op.

Na opzegging maken wij met u een afspraak voor een voorlopige inspectie. Samen met u bekijken we dan of er nog zaken aan de woning hersteld moeten worden in verband met uw borg. Verder maken we afspraken over eventuele bezichtigingen door nieuwe huurders en wellicht zaken die uw wilt laten overnemen.

Vertrek medehuurder
Als een medehuurder de woning verlaat en de hoofdhuurder blijft achter (of omgekeerd), dan moet de vertrekkende persoon een opzegging versturen. Doet de vertrekkende huurder dit niet, dan blijft deze als huurder geregistreerd en dus ook aansprakelijk voor de periode na het vertrek

Kosten huurder

Hieronder geven wij u een overzicht van de door huurder te betalen administratiekosten inzake het opvragen van gegevens:

Kopie huurovereenkomst                                         €  15,00
Kopie huurverhogingsbrief                                      €   10,00
Kopie opzegbevestiging                                           €   15,00
Kopie inspectierapport                                            €   10,00
Verhuurdersverklaring                                             €     7,50
Overzicht huurbetalingen                                        €   15,00

Tevens dient een huurder voor de volgende zaken te betalen:

Bij maken extra portieksleutel                               €  45,00
Aanpassen naamplaatje                                          €  15,00
Vulslangset cv-installatie                                        €  20,00
Kopie handleiding cv-installatie                             €  15,00