Overlast

TV en andere elektronica

Zet het geluid van uw tv, computer en andere elektronica niet te hard. U kunt het geluid beperken door de bastonen minder zwaar in te stellen. Bastonen worden ook gedempt wanneer u geluidsboxen op een stuk schuimrubber zet. Plaats uw tv of boxen niet tegen direct tegen een tussenmuur, de grond of tegen het plafond, maar bijvoorbeeld op een (tv-)meubel.

Muziekinstrumenten

Wanneer u een muziekinstrument bespeelt, overleg dan met de buren wat de beste tijd is om dit te doen. Wanneer hier van tevoren afspraken over worden gemaakt, zal dit zelden leiden tot klachten.

Wasmachines

Wasmachines kunnen voor veel geluidsoverlast zorgen. U kunt dit beperken door de was niet ’s avonds, maar bijvoorbeeld overdag en/of in het weekend te doen. Als u nachtstroom heeft, dan geldt het daltarief namelijk in het weekend zowel overdag als ‘s avonds. Daarnaast raden wij u aan om de wasmachine nooit tegen een tussenmuur te plaatsen; dit versterkt namelijk het geluid. Ook kunt u een speciale ‘anti-trillingsmat’ onder de machine plaatsen. Wanneer uw woning erg gehorig is, kunt u overwegen om een geluidsarme wasmachine aan te schaffen.

Klusgeluiden

Beperk het klussen tot de tijdstippen waarop uw buren er het minst last van hebben, bijvoorbeeld niet ’s avonds of op zon- en feestdagen. Vooral bij grotere klussen wordt het vaak op prijs gesteld wanneer u dit van tevoren aangeeft en ook vermeldt hoe lang de overlast gaat duren. Laat de gemeenschappelijke ruimtes altijd opgeruimd en schoon achter en wanneer u werkt met producten die een nare geur veroorzaken, ventileer de woning dan goed tijdens het klussen. Dit voorkomt dat de stank naar de buren trekt.

Feestjes

Wanneer u van plan bent een feestje te geven, stel dan uw buren op de hoogte. Eventueel kunt u samen een tijdstip afspreken waarna u geen muziek meer draait. Ook hier geldt weer dat de gemeenschappelijke ruimtes schoon en netjes moeten blijven.

Afval

Zet vuilniszakken niet op uw balkon of in uw tuin; dit kan stankoverlast veroorzaken en ongedierte aantrekken. Als u geen vuilstortplaats heeft, dan mag u uw huisvuil buitenzetten op de dag dat het wordt opgehaald. Als u een balkon heeft, houdt dit dan netjes en gooi geen afval, etensresten of afvalwater naar beneden. Zorg ook dat uw buren geen last hebben van drogend wasgoed dat over het balkon hangt. Indien u gebruikt maakt van gemeenschappelijke ruimtes zoals een centrale hal of trappenhuis, houd deze dan netjes en schoon. Ook plantsoenen en speelplaatsen dienen toegankelijk te blijven, dus plaats hier geen fietsen of andere spullen en houd ze vrij van afval en hondenpoep.

Ongedierte

U voorkomt ongedierte door uw huis en eventuele buitenruimtes goed schoon te houden. Als u last heeft van ongedierte, bij uzelf of bij de buren, neem dan contact met ons op. Wij schakelen de reinigingsdienst of reinigingspolitie in. Overlast die wordt veroorzaakt door muizen, wespen of mieren dient u zelf te (laten) verhelpen.

Stank

Als u gaat barbecueën of een vuurkorf brandt, let dan op de windrichting. Zet de barbecue of vuurkorf zo neer dat de rook niet naar het huis van uw buren waait.

Huisdieren

Zorg dat uw huisdier geen overlast veroorzaakt. Laat nooit hondenpoep liggen op straat of in een openbare ruimte. Laat uw hond ook niet uit op de speelweide. Als uw huisdier veel jankt of blaft wanneer u van huis bent, neem dan maatregelen. Ga bijvoorbeeld niet te lang van huis, regel opvang of probeer het te verhelpen door met uw huisdier een gedragscursus te volgen.

Maatregelen

Soms beseffen uw buren niet dat ze overlast veroorzaken. Daarom adviseren we om eerst de veroorzaker van de overlast aan te spreken, voordat u een klacht indient. Informeer ook of andere buren dezelfde problemen hebben. In dat geval kunt u samen de veroorzaker aanspreken. Mocht dit niet lukken, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij proberen dan om met alle betrokken partijen een oplossing te vinden. Schakel niet meteen de politie in, tenzij de situatie bedreigend is voor uzelf of uw omgeving. Drugsoverlast of geweldpleging zijn uiteraard wel zaken voor de politie.

Klacht indienen

Als er overlastproblemen zijn waar u niet uitkomt dan kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen. Vermeldt in uw brief duidelijk wat de reden is van de klacht en welke stappen u heeft genomen om het probleem op te lossen. In ernstige situaties waarin u zelf niets meer kunt doen, kan Stad en Lande actie ondernemen. De procedure is afhankelijk van het probleem en de ernst van de overlast. In de meeste gevallen benaderen we de overlastveroorzaker eerst met een brief. Als dit geen effect heeft, kunnen we overgaan tot juridische maatregelen. Dit heeft soms tot gevolg dat de persoon die overlast veroorzaakt, moet verhuizen.